Fundusz UE
Firma Olan Spółka z.o.o realizuje projekt współfinansowany w ramach działaniach 3.3. „Innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Výrobca sietí, debnenia, podperných veží, zastrešenia

vyhľadať frázy

Oceľové stožiare

Oceľové priehradové nosníky majú široké a praktické využitie pri stavbe telekomunikačných stožiarov, podstavcov pod priemyselné kamery, stožiarov verejného osvetlenia a ako stožiare na meranie sily vetra využívané pri plánovaní veterných elektrární. Výhodou oceľového priehradového nosníka je jeho vysoká pevnosť a možnosť vyššej záťaže v porovnaní s hliníkovou verziou.
 
 

  Oceľové stožiare sa vyrábajú v 2 variantoch:
   
  •typ 450 - stožiare s prierezom rovnostranného trojuholníka s rozmermi 450x450x450 mm. Použitie: na meranie sily a smeru vetra, telekomunikácia, reklamné bannery, stožiare pod veterné turbíny, pod bezpečnostné kamery. Môžu slúžiť na osvetľovanie plochy. Konštrukcie na montáž značiek na rýchlostných komunikáciách. Maximálna výška stožiara až 60 m.


  •typ 1000 - ťažké stožiare s prierezom rovnostranného trojuholníka s rozmermi 1000x1000x1000 mm. Používané hlavne ako stožiare na meranie sily a smeru vetra, ako telekomunikačné stožiare, pod veterné turbíny, ako pozorovacie stožiare napr. v lesnom hospodárstve. Maximálna výška stožiara až 120 m

  OLAN SPÓŁKA Z O.O.

  Jedna z najrýchlejšie rastúcich firiem regiónu z oblasti lešení a debnení v sektore malých a stredných podnikov.

  Bola založená koncom roku 2006 spojením litovského, poľského a nórskeho kapitálu s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe oceľových a hliníkových konštrukcií a jej využití v stavebníctve. Spoločnosť OLAN začala svoju hospodársku činnosť v januári v roku 2007. Cieľom spoločnosti OLAN je spolupráca v oblasti výroby oceľových a hliníkových konštrukcií s cieľom uspokojiť obrovský dopyt trhu dynamicky sa rozvíjajúcej poľskej a európskej ekonomiky. OLAN ponúka širokú škálu výrobkov vysokej kvality, špecializovaných služieb a technických nápadov, potrebných pri dosahovaní najdômyselnejších riešení pre stavebný priemysel v širšom zmysle

  Bola založená koncom roku 2006 spojením litovského, poľského a nórskeho kapitálu s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe oceľových a hliníkových konštrukcií a jej využití v stavebníctve. Spoločnosť OLAN začala svoju hospodársku činnosť v januári v roku 2007. Cieľom spoločnosti OLAN je spolupráca v oblasti výroby oceľových a hliníkových konštrukcií s cieľom uspokojiť obrovský dopyt trhu dynamicky sa rozvíjajúcej poľskej a európskej ekonomiky. OLAN ponúka širokú škálu výrobkov vysokej kvality, špecializovaných služieb a technických nápadov, potrebných pri dosahovaní najdômyselnejších riešení pre stavebný priemysel v širšom zmysle

  dozvedieť sa viac

  Správy

  various types of scaffolding

  We offer various types of scaffolding for the shipbuilding, energy and construction industries.
   We are able to present a favorable offer for the purchase of various types of scaffolding. Systems for infrastructural, industrial and residential building.

  dozvedieť sa viac

  Spoločnosť Olan zoo Firma realizuje projekt spolufinancovaný v rámci aktivít 4.2. Operačný program Inovačné ekonomika 2007-2013.
  Firma Olan Spółka z.o.o realizuje projekt współfinansowany w ramach poddziałaniach 3.4„Dotacje na kapitał obrotowy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020r

  © 2023 OLAN Sp. z o. o. Tworzenie stron www
  Do góry